יום חמישי 20:30 בלובי בכניסה הפרפרים של צ'ואנג
עירד בן גל

" פעם חלם צ'ואנג-טסה שהוא פרפר המתעופף ברפרוף כנפיים, שמח בעצמו ועושה מה שליבו חפץ.
הוא לא ידע שהוא  צ'ואנג-טסה. לפתע הקיץ משנתו ומצא את עצמו צ'ואנג-טסה שאין לטעות בו.
שוב לא ידע אם הוא פרפר בחלומו של צ'ואנג-טסה, או צ'ואנג-טסה בחלומו של פרפר.
"בין צ'ואנג-טסה לפרפר ודאי יש הבדל", אומר מי שאומר וקורא לכך "שינוי צורה". "
ריקוד מהמם שאין לטעות בו