קאי שמושקו

קאי שמושקו
סטודנטית לתואר שני בחוג למזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. לומדת פילוסופיה ובודהיזם סיני. מסתובבת במרחבים שבין המילה, מחיקתה, צחוק ושתיקה…  
כותרת הסדנה:
החכם בעולמו של ג'ואנג דזה; בודהה בעולם הזה?
בסדנה נקרא קטעים מהג'ואנג דזה לצד קטעים מחיבור של נזיר בודהיסטי בשם סנג ז'או, אשר שולח אותנו הקוראים אל ג'ואנג דזה על מנת לתאר את הבודהה, הדרך והמציאות. 
ננסה להבין את טבעו של החכם בג'ואנג דזה, אל מול החכם הבודהיסטי. מה הקשר ביניהם? במה הם דומים ובמה שונים? מה להם ולנו?